Privacy

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Wanneer er een tegemoetkomingsaanvraag voor vakbondsverlof wordt ingediend hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Hiermee controleren wij of wordt voldaan aan de voorwaarden.
Hieronder staat uitgebreid beschreven welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen:

Bedrijfsgegevens:

Deze gegevens worden gebruikt om te beoordelen of de werkgever, werkgever is in de zin van de Fonds-cao.

Betaalgegevens:

Wordt enkel gebruikt voor het uitkeren van de tegemoetkoming.

E-mailadres:

Wordt gebruikt voor het toesturen van communicatie over de status van de tegemoetkomingsaanvraag.
Daarnaast kan het mailadres gebruikt worden voor berichtgeving over ontwikkelingen rondom de tegemoetkomingsregeling en/ of voor het uitvragen van input ter evaluatie en ontwikkelingen van instrumenten ten behoeve van de sector Recreatie.

Naam (voorletters en meisjesnaam) en geboortedata

Deze gegevens worden gebruikt om te beoordelen of de werknemer, werknemer is in de zin van de Fonds-cao.

Bewijsstukken

Op basis van de meegezonden documenten wordt beoordeeld of werknemer daadwerkelijk heeft deelgenomen aan een bijeenkomst en er sprake is van een actief dienstverband.

Contact, inzage, wijzigen van gegevens en klachten

U kunt contact met ons opnemen middels telefoon 0183-645035 of per e-mail info@kikk-recreatie.nl.

Met klachten kunt u terecht bij het secretariaat van KIKK recreatie – zij maken gebruik van het privacyteam van Atriumgroep, waar het secretariaat van KIKK recreatie is ondergebracht.

Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Grondslagen

Op basis van de wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verwerking van gegevens gebeurt ten behoeve van de uitvoering van de Tegemoetkomingsregeling Vakbondsverlof, zoals uitgewerkt in de Fonds-cao.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.