Loonsomopgave

Via deze website doet u aan ons opgave van de loonsom van uw organisatie over het kalenderjaar 2021. Met deze loonsom berekenen wij de premie die u verschuldigd bent aan het sociaal fonds.

Als vertegenwoordiger van een bij het Sociaal Fonds Meubel aangesloten bedrijf, heeft u van ons per mail een uitnodiging ontvangen om de loonsom door te geven.

Ga terug naar deze mail en klik dan op de button “KLIK HIER“. U komt dan op het opgaveformulier met daarin een aantal gegevens die wij al van u kennen. Die hoeft u niet meer in te vullen.