Privacy

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Wanneer u een subsidieaanvraag bij ons indient, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Dit is nodig omdat wij moeten controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de aanvraag.
Hieronder staat uitgebreid beschreven welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen:

Bedrijfsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt om te beoordelen of de werkgever, werkgever is in de zin van de Fonds-cao. Daarnaast worden bedrijfsgegevens gebruikt om (de bedrijfs-)budgetten te monitoren.

Betaalgegevens

Wordt enkel gebruikt voor het uitkeren van de subsidie.

E-mailadres

Wordt gebruikt voor het toesturen van communicatie over de status van de subsidieaanvraag.
Daarnaast kan het mailadres gebruikt worden voor berichtgeving over ontwikkelingen rondom de subsidieregeling en/of voor het uitvragen van input ter evaluatie en ontwikkelingen van instrumenten ten behoeve van de Orsima-sector.

Naam (voorletters en achternaam) en geboortedata

Deze gegevens worden gebruikt om de individuele budgetten te monitoren.

Bewijsstukken

Opleidingen

Op basis van het bewijs van deelname wordt gecontroleerd of een medewerker daadwerkelijk de opleiding heeft gevolgd. De factuur van de opleidingsinstituut is nodig om te controleren of de opleiding daadwerkelijk is gevolgd. Op basis van de factuur wordt de subsidie (het uit te keren bedrag) berekend en vastgesteld.

Keuringen

De factuur van de keuringsinstantie is nodig om te controleren of de keuring daadwerkelijk is verricht. Op basis van de factuur wordt de subsidie (het uit te keren bedrag) berekend en vastgesteld.

Contact, inzage, wijzigen van gegevens en klachten

U kunt contact met ons opnemen middels telefoon 013-5944177 of per e-mail info@orsima.nl.
Met klachten kunt u terecht bij het secretariaat van Orsima – zij maken gebruik van het privacyteam van Atriumgroep, waar het secretariaat van Orsima is ondergebracht.

Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Grondslagen

Op basis van de wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van gegevens gebeurt ten behoeve van de uitvoering van de subsidieregeling, zoals uitgewerkt in het reglement.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.